text
text1

ALDI

NEWSROOM

2009-08-28

slika_1

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od ...

2009-07-30

slika_1

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

U prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta koji je pregledao pristigle aplikacije i donio odluku o preduzećima koji će ući u u drugi ciklus procesa selekcije korisnika sredstava Fonda.

U četvrtak 30. jula 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo deset aplikacija. Selekciona komis...

2009-07-15

slika_1

Projekat Opštinski / Općinski poreski poticaj

Fiskalni gotovinski povrat sredstava

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć  Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za ...

2009-01-13

slika_1

Projekat EU VET 3 „Kvalificiran više nego što misliš“

Tokom novembra i decembra 2008. godine ALDI je radio na implementaciji projekta EU VET 3 koji se finansira od strane Evrospke unije.

EU VET 3 je posljednji u nizu projekata u oblasti razvoja stručnog obrazovanja i obuke i bavi se, između ostalog, i državnim okvirom kvalifikacija, izgradnjom institucija i kapa...

2008-10-23

slika_1

Druga dodjela sredstava fonda

Nakon provedenog procesa selekcije, selekcioni komitet donio odluke o izboru dodatna četiri preduzeća koja ćeu drugom ciklusu biti korisnici sredstava Fonda

23.10.2008. U Goraždu održan četvrti sastanak Selekcionog komiteta gdje su članovima prezentovane sve aktivnosti koje je ALDI osoblje provodilo u okviru provjere na terenu, edu...

2008-10-08

slika_1

Održani treninzi iz marketing planiranja i finansijskog menadžmenta, planiranja i analize

Za aplikante koji su u drugom ciklusu prošli prvi krug selekcije i provjeru na terenu održan treninge iz finansijskog menadžmenta, planiranja i analize.
U srijedu, 2...