text
text1

ALDI

NEWSROOM

2015-05-11

slika_1

Press konferencija u Sarajevu

CCI i ALDI u Sarajevu predstavili izvještaj o monitoringu zakonodavstva u oblasti obrazovanja odraslih

CCI i ALDI su na press konferenciji održanoj 11.09.2014.godine u Sarajevu (Hotel Bosna) predstavili stanje na tržištu rada i Izvještaj o monitoringu zakonodavstva u...

2015-04-28

slika_1

ALDI i CCI u Goraždu organizovali ulični štand

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) organizovali ulični štand kojim se promoviše donošenje Zakona o obrazovanju odraslih.

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) sa zadovoljstvom ističu da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) jednoglasno usvojila Nac...

2015-04-22

slika_1

...

2015-04-10

slika_1

...

2015-04-10

slika_1

...

2015-04-10

slika_1

...