text
text1

ALDI

NEWSROOM

2010-08-23

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

U protekle četiri godine vlasti izabrane na općim izborima su u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 milion KM.

Vlasti Bosne i Hercegovine, izabrane na općim izborima u oktobru 2006. godine u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine su imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 miliona KM k...

2010-08-16

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

Koliko su domaće vlasti uspjele u protekle četiri godine poboljšati položaj mladih najbolje pokazuje podatak da su izdvajanja za mlade ljude u protekle četiri godine smanjena za 58 %, dok su u istom periodu troškovi zaposlenih u državnih institucijama povećani za 47 procenata.

Monitoring tim ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, objav...

2010-08-09

slika_1

Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

Objavljeni prvi nalazi analize plana budžetske potrošnje institucija BiH, entiteta i kantona F BiH za 2010. godinu (usvojeni budžeti za 2010. godinu)

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, u saradnji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade...

2010-06-29

slika_1

Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’

U cilju jačanja uloge građana i organizacija civilnog društva, u okviru ALDI pilot projekta, željeli smo obezbijediti jačanje uloge građana i organizacija civilnog dru&...

2017-10-12

slika_1

Potpisivanje ugovora sa preduzećima koje su aplicirale za UNDP/UDRDP fond za fiskalni povrat sredstava

Obavljeno svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelja fonda

U ponedeljak 12. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, obavljeno je svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelj...

2009-10-02

slika_1

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na ...