text
text1

ALDI

NEWSROOM

2007-05-17

slika_1

Održan trening program

U okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou“ održan trening program: Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo

U srijedu, 16. maja 2007 u prostorijama hotela „Park“ u Vogošći, ALDI je u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva Sarajevo, organizovao trenin...

2007-04-04

slika_1

Saopštenje za javnost

Budžet institucija BiH usvaja se šest mjeseci poslije od održavanja izbora

Budžet institucija BiH bilježi znatno vecu stopu rasta na plate i troškove zaposlenih u odnosu na stopu izdvajanja za rješavanje zahtjeva iz Gradanske platforme.&nb...

2007-03-28

slika_1

Saopštenje za javnost: Komentari na nacrt budžeta Federacije BiH za 2007. godinu

Objavljen preliminarni izvještaj o usklađenosti nacrta budžeta Federacije BiH za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme

U okviru procesa monitoringa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platf...

2006-12-13

slika_1

Saopštenje za javnost

Komentari na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I pored značajnog povećanja budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, u iznosu od 151,4 miliona KM, za socio-ekonomske politike koje mogu doprinijeti rješavanju najznača...

2006-12-05

slika_1

Istraživanje javnog mnijenja

"Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo ...