text
text1

ALDI

NEWSROOM

2017-07-31

slika_1

Konferencija „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

U Sarajevu održana konferencija pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su, uz podršku Evropske unije, u 2014.g. započeli sa implementacijom dvogodišnjeg...

2017-07-31

slika_1

Projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative (ALDI) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavili projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

„ALDI“ i „CCI“ su 27. novembra 2015. godine učestvovali na trećem Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru koji je organizovan od strane Ureda S...

2017-07-31

slika_1

IX Andragoška Regionalna Akademija u jugoistočnoj Evropi

ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih"

U periodu od 28.09.-01.10. 2015. Godine, ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih", koja je organizovana od ...

slika_1

CCI i ALDI održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su  konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u Bi...

slika_1

Održan sastanak radne gupe

Projekat „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“

U okviru projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta...

slika_1

Skupština TK usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Ovim zakonom se uređuje djelatnost obrazovanja odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen je sa 24 glasa "ZA", četiri "Protiv", te tri suzdržana glasa, uz amandmane Vlade i Zakonodavno pravne komisije. Time je ovaj kanton postao pe...