text
text1

ALDI

NEWSROOM

2012-03-06

slika_1

Analiza politika rada u BiH: Obrazovanje i tržište rada

U globalnoj recesiji nije došlo do smanjenja broja radnika sa univerzitetskim obrazovanjem, već do rasta od 25 hiljada.

Evropska unija je identifikovala obrazovanje kao jedan od ključnih faktora za razvoj kompetitivne ekonomije i povećanje stope zaposlenosti.
U Bosni Hercegovini osobe koje i...

2012-02-28

slika_1

Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Analiza politika rada u BiH: Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Globalna recesija iz 2009. godine prouzrokovala je pad zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti svih kategorija  radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, a p...

2012-02-14

slika_1

Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

Analiza politika rada u BiH: Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih Inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka z...

2012-02-10

slika_1

Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Ostvaren ekonomski napredak

Analiza politika rada u BiH: Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Ostvaren ekonomski napredak

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka z...

2011-09-15

slika_1

Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine

ALDI je od početka septembra 2011. godine, u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: 'Provođenje analize politika rada ...

2011-10-25

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

ALDI pozvao političke partije da pripreme programe rada za period 2011. – 2014. u skladu sa datim obećanjima

Monitoring tim ALDI BiH,uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, pozvao...