text
text1

ALDI

NEWSROOM

25.02.2021

slika_1

Priprema i pisanje projektnih prijedloga

Održan dvodnevni trening

Nakon uspješno realizovanog treninga „Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH", 23. i 24. februara je održan i d...

24.02.2021

slika_1

Potpisan Sporazum o saradnji za 2021. godinu

Nakon uspješne saradnje proteklih godina u implementaciji projekata iz oblasti obrazovanja odraslih

Izvršna direktorica Udruženje za lokalne razvojne inicijative ALDI, gđa Meliha Gačanin i direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagi...

18.02.2021

slika_1

Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Uspješno završen dvodnevni trening

Uspješno završen dvodnevni trening “Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo” 

Udruženj...

11. Februar 2021

slika_1

Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH

Održan dvodnevni trening

Održan dvodnevni trening “Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH”

Udruženje ALDI u saradnji sa DVV ...

2021-01-18 12:32:56

slika_1

Dodjeljeni certifikati polaznicima trening kursa “Razvoj inteligentnih IoT aplikacija”

ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

U protekla dva mjeseca polaznici su imali priliku da uče/kodiraju/rade na razvoju inteligentne IoT aplikacije kojoj mogu naći primjenu u pametnim gradovima i zgradama, te donijet...

09.11.2020

slika_1

Inicijalni sastanak u Brčko Disktriktu

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu

DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i Odjeljenje za obrazovanja pri Vladi Brčko Distrikta BiH u saradnji sa Asocijacijom za lokalne razvojne inicijative ALDI, re...