text
text1

ALDI

NEWSROOM

09. Januar, 2019.

slika_1

Potpisan „Memorandum o saradnji“ sa općinama Fojnica i Kiseljak

Izrada akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou&...

21. decembar, 2018.

slika_1

Dobro došli u novo otvoreni inovativni trening laboratorij

#ITLab

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, u četvrtak 20.12.2018. godine, otvoren je prvi Inovativni trening laboratorij (IT Lab) na području Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Gor...

20. decembar, 2018.

slika_1

Završena prva obuka u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina

#softskills

Udruženje ALDI Goražde je u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine organizovalo obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vješ...

21. decembar, 2018

slika_1

Održan sastanak partnerskih organizacija DVV International – Ured za BiH

Mostar 17.-19. decembar , 2018.

U periodu od 17. do 19. decembra 2018. godine u hotelu „Kriva ćuprija“ u Mostaru održan je sastanak partnerskih organizacija DVV International - Ureda za Bosnu i Herc...

07. Decembar, 2018

slika_1

EU finansira prvu obuku u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills

Udruženje ALDI Goražde u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine, organizuje obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“. 

27. Novembar 2018

slika_1

Fokus na digitalne vještine

Think.digital

Ubrzana digitalna transformacija ekonomije znači da će skoro svi poslovi od sada zahtijevati neki nivo digitalnih vještina, a da će te vještine biti potrebne i za ...