text
text1

ALDI

NEWSROOM

18.mart 2021

slika_1

AITI LAUNCH

Nastavak projekta

Nakon uspješno završenog projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA2) - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije“, koji je Udruženje ALDI implem...

2021-03-19 13:52:49

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH

Memorandum o saradnji

Jučer, 18.03.2021. godine je potpisan Memorandum o saradnji između vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH.

Memorandum o sa...

07.juli 2020

slika_1

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Promovisan projekat

Jučer je u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo promovisan projekat „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sa...

2021-03-02 13:46:18

slika_1

Predstavnici Udruženja ALDI uspješno završili javno važeći program “Osnovna andragoška obuka”

Nakon pet mjeseci obuke

 Nakon pet mjeseci obuke u trajanju od ukupno 120 sati (sačinjene od 60 sati nastave, 30 sati individualnog samostalnog učenja i 30 sati pripreme i realizacije radionice pre...

25.02.2021

slika_1

Priprema i pisanje projektnih prijedloga

Održan dvodnevni trening

Nakon uspješno realizovanog treninga „Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH", 23. i 24. februara je održan i d...

24.02.2021

slika_1

Potpisan Sporazum o saradnji za 2021. godinu

Nakon uspješne saradnje proteklih godina u implementaciji projekata iz oblasti obrazovanja odraslih

Izvršna direktorica Udruženje za lokalne razvojne inicijative ALDI, gđa Meliha Gačanin i direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagi...