text
text1

ALDI

NEWSROOM

2009-10-02

slika_1

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na ...

2009-09-17

slika_1

Održana četiri trening programa

Trening programi: „Apliciranje prema stranim fondovima“; „Osnove ublažavanja rizika“ ; „Poslovno planiranje“ ; „Finansijski menadžment“

U prostorijama ALDI-ja, 25. avgusta 2009. godine održan je trening program na temu „Apliciranje prema stranim fondovima“. Na ovaj trening pozvano je svih 24 preduzeća...

2009-08-28

slika_1

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od ...

2009-07-30

slika_1

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

U prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta koji je pregledao pristigle aplikacije i donio odluku o preduzećima koji će ući u u drugi ciklus procesa selekcije korisnika sredstava Fonda.

U četvrtak 30. jula 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo deset aplikacija. Selekciona komis...

2009-07-15

slika_1

Projekat Opštinski / Općinski poreski poticaj

Fiskalni gotovinski povrat sredstava

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć  Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za ...

2009-01-13

slika_1

Projekat EU VET 3 „Kvalificiran više nego što misliš“

Tokom novembra i decembra 2008. godine ALDI je radio na implementaciji projekta EU VET 3 koji se finansira od strane Evrospke unije.

EU VET 3 je posljednji u nizu projekata u oblasti razvoja stručnog obrazovanja i obuke i bavi se, između ostalog, i državnim okvirom kvalifikacija, izgradnjom institucija i kapa...