text
text1

ALDI

NEWSROOM

20. Maj 2019.

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže v...

15.Maj 2019.

slika_1

Kroz stručnu obuku do novih prilika za posao - Obuka za zanimanje “CNC operater

Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ organizuje obuku za „CNC operatere“ za sve nezaposlene osobe koje su zainteresovane za ovaj v...

10.Maj 2019.

slika_1

Usvojena Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Prvi put u Federaciji BiH

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 07. maja 2019. godine usvojila Strategiju obrazovanja odraslih BPK Goražde &...

18. April, 2019

slika_1

Press konferencija povodom početka implementacije dva nova projekta

Projekti finansirani od strane DVV International – Ured za BiH

Jačanje mreže vladnih i nevladnih aktera u oblasti obrazovanja odraslih i razvoj digitalnih i „soft-skills“ vještina kod mladih osoba predstavlja fokus buduće...

10. April, 2019.

slika_1

Razvojem vještina radne snage do smanjenja nezaposlenosti

Goraždanski model

Razvoj vještina radne snage jedan je od ključnih faktora koji je u proteklih deset godina doveo do oporavka tržišta rada i smanjenja visokih stopa nezaposlenosti na...

03. April, 2019

slika_1

Networking tour se nastavlja

U nastavku #Networking_tour, predstavnici Udruženja ALDI i Oxfam Italia, posjetili su neke od najvećih organizacija i IT Hub-ova koje imaju strateški pravac djelovanja u o...