text
text1

ALDI

NEWSROOM

slika_1

CCI i ALDI održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su  konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u Bi...

slika_1

Održan sastanak radne gupe

Projekat „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“

U okviru projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta...

slika_1

Skupština TK usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Ovim zakonom se uređuje djelatnost obrazovanja odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen je sa 24 glasa "ZA", četiri "Protiv", te tri suzdržana glasa, uz amandmane Vlade i Zakonodavno pravne komisije. Time je ovaj kanton postao pe...

slika_1

Skupština Županije Zapadnohercegovačke usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na 9. redovnoj sjednici Skupštine

Na  9.redovnoj sjednici, održanoj 16.07.2015.g. , poslanici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke su sa 19 glasova  za i 1 suzdržan usvojili Prijedlog Zakona ...

2017-07-31

slika_1

Održana Press konferencija povodom okončanja projekta

Održana Press konferencija povodom okončanja projekta: "Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou"

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI je u saradnji sa Općinom Goražde danas, 11. 06. 2015. godine, u Velikoj Sali Općine Goražde održala Press konferenciju na kojoj s...

2017-07-31

slika_1

Info štand povodom okončanja projekta

Info štand povodom okončanja projekta: „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI, kao jedna od članica mreže ACCOUNT, od oktobra 2014. godine radi na projektu „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i ...