text
text1

ALDI

NEWSROOM

2014-03-31

slika_1

Javni poziv za stručnu obuku nezaposlenih osoba

Nakon uspješno realizovanog prvog Javnog poziva putem kojeg je prošlo obuku više od 100 nezaposlenih lica sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Gor...

2014-03-14

slika_1

Sastanak druge radne grupe u okviru projekta „EDU&JOB“

Projekat „EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”,

U okviru projekta „EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”, 13.03.2014.godine u organizaciji A...

2014-02-27

slika_1

Posjeta predstavnika UG “ALDI” praktičnoj nastavi obuke za CNC-operatere

U okviru projekta „Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u ...

2014-02-12

slika_1

Održan prvi sastanak koordinacionog tijela u okviru Projekta „EDU&JOB“

Održan prvi sastanak koordinacionog tijela u okviru Projekta „EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”, finansiranog od strane EU

U okviru projekta „EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”, a u cilju podsticanja značajnije ...

2014-01-21

slika_1

ALDI u partnerstvu sa CCI započeo implementaciju projekta

ALDI u partnerstvu sa CCI započeo implementaciju projekta pod nazivom: EDU& JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih

Donator: Delegacija Evropske unije u BiH    

Naziv projekta: “EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o...

2013-12-17

slika_1

Održan okrugli sto o temi reforme obrazovnog sistema u cilju smanjenja nezaposlenosti

U organizaciji Agencije za lokalne razvojne inicijative (ALDI) u Goraždu je danas održan okrugli sto o temi „Reforma obrazovnog sistema u cilju smanjenja nezaposlenosti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“

Osnovni cilj bio je da se ukaže na neophodnost reforme sistema obrazovanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih lica na prostoru BPK Goražde kroz uvođenje sistema obrazovanja pri...