text
text1

ALDI

NEWSROOM

2017-07-31

slika_1

Skupština KS usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na sedmoj Radnoj sjednici Skupštine.

Na svojoj sedmoj Radnoj sjednici, održanoj 07.oktobra 2015.g., Skupština je usvojila Zakon o obrazovanju odraslih.  

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade ...

2017-07-31

slika_1

IX Andragoška Regionalna Akademija u jugoistočnoj Evropi

ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih"

U periodu od 28.09.-01.10. 2015. Godine, ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih", koja je organizovana od ...

slika_1

CCI i ALDI održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su  konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u Bi...

slika_1

Održan sastanak radne gupe

Projekat „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“

U okviru projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta...

slika_1

Skupština TK usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Ovim zakonom se uređuje djelatnost obrazovanja odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen je sa 24 glasa "ZA", četiri "Protiv", te tri suzdržana glasa, uz amandmane Vlade i Zakonodavno pravne komisije. Time je ovaj kanton postao pe...

slika_1

Skupština Županije Zapadnohercegovačke usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na 9. redovnoj sjednici Skupštine

Na  9.redovnoj sjednici, održanoj 16.07.2015.g. , poslanici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke su sa 19 glasova  za i 1 suzdržan usvojili Prijedlog Zakona ...