text
text1

ALDI

NEWSROOM

2021-01-18 12:32:56

slika_1

Dodjeljeni certifikati polaznicima trening kursa “Razvoj inteligentnih IoT aplikacija”

ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

U protekla dva mjeseca polaznici su imali priliku da uče/kodiraju/rade na razvoju inteligentne IoT aplikacije kojoj mogu naći primjenu u pametnim gradovima i zgradama, te donijet...

09.11.2020

slika_1

Inicijalni sastanak u Brčko Disktriktu

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu

DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu i Odjeljenje za obrazovanja pri Vladi Brčko Distrikta BiH u saradnji sa Asocijacijom za lokalne razvojne inicijative ALDI, re...

19.11.2020

slika_1

Razvoj inteligentnih IoT aplikacija

ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

Internet of Things (Internet stvari) je tehnologija koja ubrzano evolvira posljednjih godina i koja je svrstana u ključne faktore razvoja inteligentnih proizvoda, kuća, preduzeć...

18.11.2020

slika_1

IoT- Facing the Future

ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2

Jučer je, u prostorijama Udruženja ALDI, održana radionica pod nazivom „IoT- Facing the Future“, u okviru projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj di...

14.10.2020

slika_1

Multifunkcionalna sala za obrazovanje odraslih

Svečano otvorenje

Danas je u prostorijama Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI Goražde upriličeno svečano otvaranje multifunkcionalne sale za obrazovanje odraslih.

Kako bi ...

24.12.2020

slika_1

Dvodnevni trening

Priprema projekata koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju sa posebnim fokusom na one koji više doprinose zapošljavanju

Danas je u prostorijama Udruženja ALDI uspješno završen dvodnevni trening “Priprema projekata koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju sa posebnim...