text
text1

ALDI

NEWSROOM

2009-10-02

slika_1

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na ...

2009-09-17

slika_1

Održana četiri trening programa

Trening programi: „Apliciranje prema stranim fondovima“; „Osnove ublažavanja rizika“ ; „Poslovno planiranje“ ; „Finansijski menadžment“

U prostorijama ALDI-ja, 25. avgusta 2009. godine održan je trening program na temu „Apliciranje prema stranim fondovima“. Na ovaj trening pozvano je svih 24 preduzeća...

2009-08-28

slika_1

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od ...

2008-08-19

slika_1

Održan treći sastanak Selekcionog komiteta

Održan treći sastanak Selekcionog komiteta koji je donio odluku o preduzećima koji će u drugom ciklusu uci u proces selekcije korisnika sredstava Fonda

19. avgusta, 2008. godine, u prostorijama ALDI u.g., održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo 5 aplikacija i to od slijedećih firmi:...

2008-06-06

slika_1

Održan prvi trening i prva dodjela sredstava Fonda

Za aplikante koji su prošli prvi krug selekcije i provjeru na terenu održan treninge iz finansijskog menadžmenta, planiranja i analize, te nakon provedenog procesa selekcije, selekcioni komitet donio odluke o izboru prva četri preduzeća koja će biti korisnici sredstava Fonda.

Za aplikante koji su prošli prvi krug selekcije i provjeru na terenu održan treninge iz finansijskog menadžmenta, planiranja i analize.  
Cilj treninga je bio da...

2008-04-22

slika_1

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

U utorak, 22. aprila, održan prvi radni sastanak Selekcionog komiteta na kojem je proveden prvi krug selekcije korisnika sredstava fonda

U prostorijama ALDI u.g., održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta.
Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo 10 aplikacija i to od slijedećih firmi:  
“...