text
text1

ALDI

NEWSROOM

2012-04-03

slika_1

Analiza stanja na tržištu rada u F BiH od 2002. do 2011.

Agencija za lokalne razvojne inicijative, kroz program analize politika rada u BiH i definisanje preporuka do 2014. godine, koji je podržan od strane CCI BiH, u utorak je objavila nastavak sažetaka dijelova nalaza analize politika rada u BiH u periodu od 2002. do 2011. godine.

Od 2008. godine zaposlenost u javnom sektoru konstantno raste, pa je u decembru 2011. godine broj zaposlenih dostigao maksimalan broj  od 116.703 radnika.
Zahvaljujući ...

2012-03-21

slika_1

Stanje na tržištu rada u F BiH od 2002. do 2011

Agencija za lokalne razvojne inicijative, kroz program analize politika rada u BiH i definisanje preporuka do 2014. godine, koji je podržan od strane CCI BiH, u srijedu je objavila nastavak sažetaka dijelova nalaza analize politika rada u BiH u periodu od 2002. do 2011. godine.

TEMA:    ANALIZA POLITIKA RADA U BIH ZA 2002-2011.                  

Stanje na tržištu rada u F BiH od 200...

2012-03-08

slika_1

Žene čine većinu registrirane nezaposlene radne snage u Bosni i Hercegovini

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih Inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine“, u četvrtak je objavio nastavak nalaza analize politika rada u BiH.

Visok rast registrirane nezaposlenosti žena uticao je da danas žene čine većinu registriranih nezaposlenih radnika u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Federalnog zavoda u Fed...

2012-03-06

slika_1

Analiza politika rada u BiH: Obrazovanje i tržište rada

U globalnoj recesiji nije došlo do smanjenja broja radnika sa univerzitetskim obrazovanjem, već do rasta od 25 hiljada.

Evropska unija je identifikovala obrazovanje kao jedan od ključnih faktora za razvoj kompetitivne ekonomije i povećanje stope zaposlenosti.
U Bosni Hercegovini osobe koje i...

2012-02-28

slika_1

Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Analiza politika rada u BiH: Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Globalna recesija iz 2009. godine prouzrokovala je pad zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti svih kategorija  radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, a p...

2012-02-14

slika_1

Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

Analiza politika rada u BiH: Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih Inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka z...