text
text1

ALDI

NEWSROOM

2006-12-13

slika_1

Saopštenje za javnost

Komentari na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I pored značajnog povećanja budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, u iznosu od 151,4 miliona KM, za socio-ekonomske politike koje mogu doprinijeti rješavanju najznača...

2006-12-05

slika_1

Istraživanje javnog mnijenja

"Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo ...