text
text1

ALDI

NEWSROOM

2010-08-09

slika_1

Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

Objavljeni prvi nalazi analize plana budžetske potrošnje institucija BiH, entiteta i kantona F BiH za 2010. godinu (usvojeni budžeti za 2010. godinu)

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, u saradnji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade...

2010-06-29

slika_1

Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’

U cilju jačanja uloge građana i organizacija civilnog društva, u okviru ALDI pilot projekta, željeli smo obezbijediti jačanje uloge građana i organizacija civilnog dru&...

2017-10-12

slika_1

Potpisivanje ugovora sa preduzećima koje su aplicirale za UNDP/UDRDP fond za fiskalni povrat sredstava

Obavljeno svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelja fonda

U ponedeljak 12. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, obavljeno je svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelj...

2009-10-02

slika_1

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na ...

2009-09-17

slika_1

Održana četiri trening programa

Trening programi: „Apliciranje prema stranim fondovima“; „Osnove ublažavanja rizika“ ; „Poslovno planiranje“ ; „Finansijski menadžment“

U prostorijama ALDI-ja, 25. avgusta 2009. godine održan je trening program na temu „Apliciranje prema stranim fondovima“. Na ovaj trening pozvano je svih 24 preduzeća...

2009-08-28

slika_1

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od ...