text
text1

ALDI

NEWSROOM

2017-07-31

slika_1

Nastavak uspješne saradnje sa mrežom ACCOUNT

Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH

Od aprila 2016. godine Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) kao jedna od članica mreže ACCOUNT radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu pro...

2017-07-31

slika_1

Nastavak saradnje na programu OTKUCAJI

Nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom Dokukino

U martu 2016. godine, ALDI je potpisao ugovor o nastavku uspješne saradnje sa Fondacijom Dokukino, koja se odnosi na pružanja konsultativnih i ekspertskih usluga u programu...

2017-07-31

slika_1

Konferencija „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

U Sarajevu održana konferencija pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su, uz podršku Evropske unije, u 2014.g. započeli sa implementacijom dvogodišnjeg...

2017-07-31

slika_1

Projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative (ALDI) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavili projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

„ALDI“ i „CCI“ su 27. novembra 2015. godine učestvovali na trećem Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru koji je organizovan od strane Ureda S...

2017-07-31

slika_1

Skupština KS usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na sedmoj Radnoj sjednici Skupštine.

Na svojoj sedmoj Radnoj sjednici, održanoj 07.oktobra 2015.g., Skupština je usvojila Zakon o obrazovanju odraslih.  

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade ...

2017-07-31

slika_1

IX Andragoška Regionalna Akademija u jugoistočnoj Evropi

ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih"

U periodu od 28.09.-01.10. 2015. Godine, ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih", koja je organizovana od ...