text
text1

ALDI

NEWSROOM

2010-09-20

slika_1

Analiza stanja u oblasti povratka

Analiza stanja u oblasti povratka na području jugoistočne Bosne i Hercegovine sa preporukama u oblasti podrške održivom povratku

ALDI je u suradnji sa Regionalnim odborom za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu uradio analizu o stanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor Jugoistočn...

2010-09-15

slika_1

Budžetska potrošnja u mandatnom periodu

Vlasti Bosne i Hercegovine su u protekle četiri godine osigurale značajan rast izdvajanja za oblast poljoprivrede.

Vlasti Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2007. – 2010. su u budžetima institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH planirale 714 miliona KM za razvoj poljoprivrede, odn...

2010-09-06

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

U BiH, za četiri godine mandata, vlasti iz budžeta izdvojile svega 1,65 procenata za poboljšanje stanja u zdravstvenoj zaštiti

Vlasti Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2007. – 2010. su u budžetima institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH planirale 409 miliona KM za zdravstvo, što pre...

2010-09-01

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona u mandatnim periodu

Vlasti Bosne i Hercegovine su u četiri godine svog mandata, za politike zapošljavanje izdvojile svega 1,5 % ukupnih budžetskih rashoda u BiH, bez ikakvih efekata na poboljšanje ukupnog stanja u oblasti zapošljavanja.

lasti Bosne i Hercegovine su u periodu 2007 – 2010. godine, za politike zapošljavanja iz svojih budžeta izdvojile 367 miliona KM, što predstavlja svega 1,5 pro...

2010-08-23

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

U protekle četiri godine vlasti izabrane na općim izborima su u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 milion KM.

Vlasti Bosne i Hercegovine, izabrane na općim izborima u oktobru 2006. godine u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine su imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 miliona KM k...

2010-08-16

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

Koliko su domaće vlasti uspjele u protekle četiri godine poboljšati položaj mladih najbolje pokazuje podatak da su izdvajanja za mlade ljude u protekle četiri godine smanjena za 58 %, dok su u istom periodu troškovi zaposlenih u državnih institucijama povećani za 47 procenata.

Monitoring tim ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, objav...