text
text1

ALDI

NEWSROOM

Februar, 21.2018

slika_1

Obuka novih mentora za podršku MSP

Obuka u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.”

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.” provodi se obuka prve grupe mentora za podr&scar...

Februar, 14.2018

slika_1

Sastanak partnera na ILO projektu

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina partic...

Februar, 06.2018

slika_1

Uređenje praktične nastave u fokusu djelovanja partnera iz Njemačke, Italije i Bosne i Hercegovine

Godišnji sastanak partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“.

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde od 05. do 07. februara 2018. godine borave u Prijedoru na godišnjem sastanku partnera na projektu: “Podrška malim i srednj...

Januar, 29.2018.

slika_1

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Jav...

Januar, 17.2018.

slika_1

Napredna andragoška obuka

Počela napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde

Danas je u Hotelu „Behar“ Goražde počela trodnevna napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde.
Obuka se organizuje u s...

Januar, 16.2018.

slika_1

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan sastanak proširene radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" u prethodnom periodu organizovalo dva ...