text
text1

ALDI

NEWSROOM

22.juni 2021

slika_1

Sastanak članova lokalnog partnerstva Goražde

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

Danas je održan sastanak članova lokalnog partnerstva Goražde u okviru projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ na koje...

2021-06-15 10:31:37

slika_1

Memorandum o saradnji KS

Kanton Sarajevo

Udruženje ALDI u saradnji sa DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu, Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Saraj...

20.05.2021

slika_1

Uspostavljanje radne grupe u Brčko distriktu

Izrada Akcionog plana

Udruženje ALDI je u 2021. godini nastavilo sa implementacijom projekta “Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu ...

18.mart 2021

slika_1

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Nastavak projekta Kanton Sarajevo

Udruženje ALDI je nastavilo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo&ldqu...

18.mart 2021

slika_1

AITI LAUNCH

Nastavak projekta

Nakon uspješno završenog projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA2) - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije“, koji je Udruženje ALDI implem...

2021-03-19 13:52:49

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH

Memorandum o saradnji

Jučer, 18.03.2021. godine je potpisan Memorandum o saradnji između vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH.

Memorandum o sa...