text
text1

ALDI

NEWSROOM

2007-10-18

slika_1

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

17. oktobar, Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva obilježen u 11 gradova Bosne i Hercegovine

17. Oktobra 2007 godine, u gradovima širom Bosne i Hercegovine, nevladine organizacije članice BH GCAP Koalicije „Zajedno“ obilježile Međunarodni dan iskorjen...

2007-06-15

slika_1

ALDI BiH i Transparency International BiH

Izvještaj o analizi budžeta institucija BiH, entiteta i kantona u Federaciji BiH za 2007. godinu. Za novoizabrane vlasti Bosne i Hercegovine rješavanje najznačajnijih socio-ekonomskih problema u zemlji nije prioritet.

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, Transparency International BiH, u koordinaciji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), u srijedu je objavio ključne nalaze analize ...

2007-05-17

slika_1

Održan trening program

U okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou“ održan trening program: Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo

U srijedu, 16. maja 2007 u prostorijama hotela „Park“ u Vogošći, ALDI je u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva Sarajevo, organizovao trenin...

2007-04-04

slika_1

Saopštenje za javnost

Budžet institucija BiH usvaja se šest mjeseci poslije od održavanja izbora

Budžet institucija BiH bilježi znatno vecu stopu rasta na plate i troškove zaposlenih u odnosu na stopu izdvajanja za rješavanje zahtjeva iz Gradanske platforme.&nb...

2007-03-28

slika_1

Saopštenje za javnost: Komentari na nacrt budžeta Federacije BiH za 2007. godinu

Objavljen preliminarni izvještaj o usklađenosti nacrta budžeta Federacije BiH za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme

U okviru procesa monitoringa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platf...

2006-12-13

slika_1

Saopštenje za javnost

Komentari na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I pored značajnog povećanja budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, u iznosu od 151,4 miliona KM, za socio-ekonomske politike koje mogu doprinijeti rješavanju najznača...