text
text1

ALDI

NEWSROOM

2012-02-28

slika_1

Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Analiza politika rada u BiH: Ekonomska aktivnost mladih ljudi

Globalna recesija iz 2009. godine prouzrokovala je pad zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti svih kategorija  radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, a p...

2012-02-14

slika_1

Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

Analiza politika rada u BiH: Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Stanje na tržištu rada

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih Inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka z...

2012-02-10

slika_1

Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Ostvaren ekonomski napredak

Analiza politika rada u BiH: Izazov zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – Ostvaren ekonomski napredak

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka z...

2011-09-15

slika_1

Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine

ALDI je od početka septembra 2011. godine, u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: 'Provođenje analize politika rada ...

2011-10-25

slika_1

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

ALDI pozvao političke partije da pripreme programe rada za period 2011. – 2014. u skladu sa datim obećanjima

Monitoring tim ALDI BiH,uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, pozvao...

2010-09-29

slika_1

Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

Na kraju izbornog mandata vlasti Bosne i Hercegovine ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat monitoringa javne potrošnje,objavio je cjeloviti Izvještaj

Kroz projekat monitoringa javne potrošnje,objavljen je cjeloviti Izvještaj  o provedenoj analizi planirane budžetske potrošnje institucija Bosne i Herceg...