text
text1

ALDI

NEWSROOM

2017-10-12

slika_1

Potpisivanje ugovora sa preduzećima koje su aplicirale za UNDP/UDRDP fond za fiskalni povrat sredstava

Obavljeno svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelja fonda

U ponedeljak 12. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, obavljeno je svečano potpisivanje ugovora između preduzeća kojima su odobrena grant sredstva i ALDI-a kao staratelj...

2009-10-02

slika_1

Održan drugi sastanak Selekcionog komiteta

U petak, 02. oktobra 2009. godine, u prostorijama ALDI-ja, održan je drugi sastanak Selekcionog komiteta. Na ovom sastanku donesena je konačna odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za Fiskalni gotovinski povrat sredstava.

U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na ...

2009-09-17

slika_1

Održana četiri trening programa

Trening programi: „Apliciranje prema stranim fondovima“; „Osnove ublažavanja rizika“ ; „Poslovno planiranje“ ; „Finansijski menadžment“

U prostorijama ALDI-ja, 25. avgusta 2009. godine održan je trening program na temu „Apliciranje prema stranim fondovima“. Na ovaj trening pozvano je svih 24 preduzeća...

2009-08-28

slika_1

Provjera na terenu firmi koje su aplicirale na UDRDP Projekat

Nakon prve faze selekcije aplikanata potrebno je izvršiti provjeru aplikanata na terenu, odnosno tačnost podataka dostavljenih u aplikacijama. U skladu s tim, u periodu od ...

2009-07-30

slika_1

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

U prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta koji je pregledao pristigle aplikacije i donio odluku o preduzećima koji će ući u u drugi ciklus procesa selekcije korisnika sredstava Fonda.

U četvrtak 30. jula 2009. godine, u prostorijama ALDI-a, održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta. Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo deset aplikacija. Selekciona komis...

2009-07-15

slika_1

Projekat Opštinski / Općinski poreski poticaj

Fiskalni gotovinski povrat sredstava

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć  Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za ...