text
text1

ALDI

NEWSROOM

20.05.2021

slika_1

Uspostavljanje radne grupe u Brčko distriktu

Izrada Akcionog plana

Udruženje ALDI je u 2021. godini nastavilo sa implementacijom projekta “Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu ...

18.mart 2021

slika_1

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Nastavak projekta Kanton Sarajevo

Udruženje ALDI je nastavilo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo&ldqu...

18.mart 2021

slika_1

AITI LAUNCH

Nastavak projekta

Nakon uspješno završenog projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA2) - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije“, koji je Udruženje ALDI implem...

2021-03-19 13:52:49

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH

Memorandum o saradnji

Jučer, 18.03.2021. godine je potpisan Memorandum o saradnji između vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH.

Memorandum o sa...

07.juli 2020

slika_1

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Promovisan projekat

Jučer je u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo promovisan projekat „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sa...

2021-03-02 13:46:18

slika_1

Predstavnici Udruženja ALDI uspješno završili javno važeći program “Osnovna andragoška obuka”

Nakon pet mjeseci obuke

 Nakon pet mjeseci obuke u trajanju od ukupno 120 sati (sačinjene od 60 sati nastave, 30 sati individualnog samostalnog učenja i 30 sati pripreme i realizacije radionice pre...