text
text1

ALDI

NEWSROOM

26. Mart, 2019

slika_1

Goražde uskoro otvara vrata obrazovanju visokokvalifikovanih radnika

Još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, 22. marta 2019. godine, organizovan je sastanak radne grupe na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kont...

22. Januar, 2019

slika_1

Formalizovano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde

Svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Danas je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. 

Sporazu...

11. Januar, 2019.

slika_1

Dodijeljeni certifikati povodom uspješno završene „soft skills“ obuke

Obuku prošlo 13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, 10.01.2019.godine, održana je ceremonija dodjele certifikata za 13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, koje su u periodu od 06. do 18. d...

09. Januar, 2019.

slika_1

Potpisan „Memorandum o saradnji“ sa općinama Fojnica i Kiseljak

Izrada akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou&...

21. decembar, 2018.

slika_1

Dobro došli u novo otvoreni inovativni trening laboratorij

#ITLab

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, u četvrtak 20.12.2018. godine, otvoren je prvi Inovativni trening laboratorij (IT Lab) na području Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Gor...

20. decembar, 2018.

slika_1

Završena prva obuka u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina

#softskills

Udruženje ALDI Goražde je u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine organizovalo obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vješ...