text
text1

ALDI

NEWSROOM

03.Mart 2020

slika_1

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu

Udruženje ALDI je započelo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u u Brčko Distriktu&ld...

24.juni 2020

slika_1

Uspješno završen trening kurs Razvoj Web aplikacija

Danas je održana dodjela potvrda o učešću polaznicima trening kursa "Razvoj Web aplikacija", koji je trajao 80 nastavnih časova i obuhvatio 5 modula.

Polaznic...

07. Juli 2020

slika_1

Mreža vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u  oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ 06. 07. 2020. godine u Privrednoj komori ...

17. Juni 2020

slika_1

Obuka Projekt menadžment

Svečana dodjela certifikata za 12 mladih osoba

Nakon završene obuke u sticanju novih znanja i vještina iz oblasti „Projekt menadžmenta“ u sklopu projekta „Program usavršavanja i zapo&scar...

16. Juni 2020

slika_1

Mreža vladinih i nevladinih aktera

Održan inicijalni sastanak

U skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih u 2020. godini potpisanom između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i DVV International &...

28. Januar, 2020

slika_1

Razvoj projekata: Pretvaranje ideje u jasan plan

Tokom trajanja trećeg modula "Razvoj projekata" u okviru obuke "Projekt menadžment" Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Arman Bešlija i Di...